KTH"

Tid: 3 november 2003 kl 1615-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Lars Larsson

Titel: The Factor Exposure of Hedge Fund Indices. (Examensarbete)

Sammanfattning:

Detta examensarbete undersöker ett hedgefondsindex' exponering mot olika tillgångsklasser som till exempel aktier och obligationer. De flesta typer av hedgefonder visar sig ha en signifikant positiv riskjusterad avkastning när hänsyn tagits till deras riskexponering. Tester av robustheten visar dock att en delmängd av resultaten är instabila över tiden och när de jämförs mot andra hedgefondsindex.

Till seminarielistan
To the list of seminars