KTH"

Tid: 10 november 2003 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Torbjörn Theéen.

Titel: Prognoser i SVT:s valvaka.

Sammanfattning:

Meddelas senare.

Till seminarielistan
To the list of seminars