KTH"

Tid: 2 januari 2004 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Prof. em. Göran Einarsson, Signaler, Sensorer & System, Kungl. Tekniska Högskolan.

Titel: Kvantkorrelation

Sammanfattning: Kvantteorin uppvisar egenskaper som inte finns i klassisk fysik. Kvantkorrelation (entanglement) innebär att kvantobjekt, separerade i rummet, kan uppvisa egenskaper som inte kan hänföras dem individuellt. Den kan inte användas för överföring av information men "entanglement-assisted" kommunikation är möjlig. Transferering (teleportation) av kvantegenskaper är en annan möjlighet. Kvantkorrelationen berör fundamentala egenskaper hos kvantteorin. Albert Einstein trodde den skulle kunna förklaras av "hidden variables" men det är numera klart att så inte är fallet

Till seminarielistan
To the list of seminars