KTH"

Tid: 13 februari 2004 kl 1415-

Plats : Seminarierum 4523, Nada, KTH, Lindstedts väg 5, plan 5. Karta!

Föredragshållare: Agnieszka Zalewska.

Titel: Modeling the Price of a Credit Default Swap. (Examensarbete)

Opponent: Göran Svensson.


Föredragshållare: Göran Svensson.

Titel: Longstaff and Schwartz Models for American Options. (Examensarbete)

Opponent: Agnieszka Zalewska

Till seminarielistan
To the list of seminars