KTH"

Tid: 16 februari 2004 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Fredrik Armerin, Matematisk statistik, KTH.

Titel: Portfolio optimization using convex measures of risk.

Sammanfattning: In the classical Markowitz model risk is measured by the variance. I will discuss what happens if risk instead is measured using a convex measure of risk.

Till seminarielistan
To the list of seminars