KTH"

Tid: 1 mars 2004 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Lars Holst, Matematisk statistik, KTH

Titel: Ett kollisionsproblem.

Sammanfattning: Ett försök kan utfalla på r sätt, alla med samma sannolikhet. Två serier om m respektive n oberoende upprepningar görs. Vad är sannolikheten att serierna inte har något gemensamt utfall - ingen kollision? Med hjälp av andra ordningens Stirlingtal och det klassiska beläggningsproblemet härleds exakta och approximativa resultat. Några tillämpningar presenteras också.

Till seminarielistan
To the list of seminars