KTH"

Tid: 22 mars 2004 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Per Hallberg.

Titel: "Nya" invarianta Gibbsmått för Pottsmodellen

Sammanfattning: Pottsmodellen är en utvidgning av Isingmodellen med q≥3 tillstånd (Isingmodellen har q=2 tillstånd). Vi betraktar Pottsmodellen på oändliga reguljära träd och visar att det i lågtemperaturområdet finns invarianta Gibbsmått som inte är konvexa kombinationer av tidigare etablerade Gibbsmått.

Till seminarielistan
To the list of seminars