KTH"

Tid: 29 mars 2004 kl 1515-1600

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Erik Dahlin.

Titel: An evaluation of the effects of the markating campaign international marketing Öresund performed with DEA (Data Envelopment Analysis). (Examensarbete)

Sammanfattning: Marknadsföringskampanjen International Marketing Öresund har nu pågått i ungefär ett och ett halvt år och den kommer att pågå i ytterligare ett år. Huvudmålet med examensarbetet var att kvantifiera effekterna av marknadsföringen hittills. För att åstadkomma detta användes ett matematiskt verktyg kallat DEA, Data Envelopment Analysis. DEA är baserat på optimeringsteori och har använts i liknande sammanhang under flera årtionden.

Till seminarielistan
To the list of seminars