KTH"

Tid: 5 april 2004 kl 1515-1600

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Selma Landqvist.

Titel: Jämförelse av underhållsmodeller vid de nordiska kärnkraftverken. (Examensarbete)

Sammanfattning: Under trettio års tid har de nordiska kärnkraftverken lagrat data i en gemensam databas kallad TUD (Tillförlitlighet, Underhåll, Drift). I databasen finns felrapporter och drifttider för säkerhetsrelaterade system vid kärnkraftsanläggningarna Oskarshamn, Forsmark, Ringhals, Barsebäck och TVO i Olkiluoto, norr om Åbo i Finland. TUD-databasen används idag främst som indata till säkerhetsanalyser medan användningen inom underhåll är liten. Detta examensarbete jämför underhållsmodellerna vid de nordiska kärnkraftverken och visar på förbättringar som behöver göras för att utöka databasens användning inom underhåll.

Till seminarielistan
To the list of seminars