KTH"

Tid: 23 februari 2005 kl 1315-1500

Plats : Sal V32 Teknikringen 72, 2tr. Karta!

Föredragshållare: Professor Åke Svenson, Epidemiologiska enheten, Smittskyddsinstitutet och Matematisk statistik, Stockholms Universitet.

Titel: Modeller för att analysera spridning av "nya" infektioner.

Sammanfattning: SEMINARIUM, ARRANGERAT AV GRUPPEN FÖR SÄKERHETSFORSKNING, KTH.

Några aktuella exempel på nya infektioner är SARS och den förväntade panendemiska influensan. Här behövs matematiska modeller för att i ett tidigt skede kunna bedöma infektionens spridningspotential, för att utvärdera vilka åtgärder som kan vara effektiva och för att försäkra sig om att de åtgärder som vidtagits är tillräckliga för att kontrollera epidemisk spridning.

Till seminarielistan
To the list of seminars