KTH"

Tid: 7 mars 2005 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Prof. Lars Holst, Matematisk statistik, KTH.

Titel: Om rekord

Sammanfattning: I en följd av oberoende slumputfall inträffar ett rekord då ett utfall är större än alla tidigare. Ett dubbelrekord är två rekord i följd. Hur många sådana inträffar? Speciellt studeras icke-stationära följder.

Till seminarielistan
To the list of seminars