KTH"

Tid: 11 april 2005 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Prof. Lars Holst, Matematisk statistik, KTH.

Titel: Om rekord (forts från seminarium 7/3-2005 och 21/3-2005).

Sammanfattning: Asymptotik studeras för cykeltal, rekordantal och rekordtider för en ickestationär rekordmodell. Därvid kommer bl a Eulers och Gauss representationer av gammafunktionen till användning.

Till seminarielistan
To the list of seminars