KTH"

Tid: 9 maj 2005 kl 1515-1600

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Jan Enger och Harald Lang.

Titel: Om avståndet mellan slumpmässigt valda punkter i enhetssfären

Sammanfattning: Vid en modellering av ett medicinskt-fysikaliskt problem uppkom frågan om avståndet mellan två slumpmässigt valda punkter i en sfär. Vi redovisar ett par olika lösningsmetoder samt generaliserar problemet till godtyckligt antal dimensioner och betraktar vad som händer när dimensionen går mot oändligheten.

Till seminarielistan
To the list of seminars