KTH"

Tid: 24 oktober 2005 kl 1515

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Lars Holst

Titel: Om Borel-Cantelli och rekord.

Sammanfattning: Borel-Cantellis lemma med generaliseringar diskuteras. Tillämpningar ges på några rekordproblem. Seminariet är av allmänbildningskaraktär.

Till seminarielistan
To the list of seminars