KTH"

Tid: 2 november 2005 kl 1015-1200

Plats : Sal E2, Lindstedts väg 3, entreplanet. (observera dagen, tiden och lokalen)Karta!

Föredragshållare: Stewart C. Myers, MIT Sloan School of Management

Titel: R2 around the world: New theory and new tests.

Sammanfattning: Meddelas senare.

Till seminarielistan
To the list of seminars