KTH"

Tid: 3 april 2006 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Hans Garmo, Regionalt Onkologiskt Centrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Titel: Några statistiska problem från en världsunik skandinavisk studie av prostatacancer..

Sammanfattning: Under tioårsperioden 1989-1999 slumpades 595 män mellan två radikalt olika behandlingsalternativ för prostatacancer. Hur kan data från den undersökningen analyseras?

Till seminarielistan
To the list of seminars