KTH"

Tid: 11 september 2006 kl 15.15-17.00

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Lars Holst

Titel: Om räkning av misslyckandesviter i Bernoullisekvenser

Sammanfattning: För en följd av oberoende Bernoulliförsök studeras antalet strängar med ett givet antal misslyckade försök mellan två lyckade. Explicita uttryck för fördelningar och moment härleds då pk=a/(a+b+k-1). Som specialfall då b=0 erhålls cykellängdfördelningen för slumppermutationer (Ewens Sampling Formula).

Till seminarielistan
To the list of seminars