KTH"

Tid: 2 oktober 2006 kl 15.15-17.00

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Lars Holst

Titel: Om Ewens mutivariata fördelning och dubbelrekord i vissa Bernoulliföljder.

Sammanfattning: Cykelfördelningen för slumppermutationer och generering av sådana med den kinesiska restaurantprocessen och med Fellerkoppling studeras. Fördelningen för antalet dubbelrekord i Bernoulliförsök med pk=a/(a+b+k-1) härleds.

Till seminarielistan
To the list of seminars