KTH"

Tid: 29 januari 2007 kl 15.15-17.00

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Lars Holst

Titel: Om rekord i ordningsbevarande följder av slumppermutationer.

Sammanfattning: Ordningsbevarande följder av permutationer konstrueras. Rekord studeras för slumppermutioner som är likformigt fördelade givet antal rekord. Både exakta och asymptotiska resultat härleds.

Till seminarielistan
To the list of seminars