KTH"

Tid: 19 februari 2007 kl 15.15-17.00

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Lars Holst

Titel: Om rekord i ordningsbevarande följder av slumppermutationer.

Sammanfattning: Ordningsbevarande följder av permutationer kodade med initialranger införs. För slumppermutationer, som är likformigt fördelade givet antalet rekord, visas exakta och asymptotiska resultat relaterande till rekorden. Detta är en relativt fristående fortsättning av seminariet den 29 januari.

Till seminarielistan
To the list of seminars