KTH"

Tid: 26 mars 2007 kl 15.15-17.00

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Lars Holst

Titel: Om rekord i slumppermutationer och Pólyas urnmodell

Sammanfattning: Följden av resultat vid en del idrottstävlingar, som störtlopp, ger upphov till en ordningsbevarande följd av permutationer. För en viss typ av slumpmässiga placeringar analyseras bl a hur rekordhållarna flyttar sig i resultatlistan med hjälp av Pólyas urnmodell. Detta är en relativt fristående fortsättning av seminarierna den 29 januari och 19 februari.

Till seminarielistan
To the list of seminars