KTH Matematik  


Matematisk Statistik

Tid: 19 maj 2008 kl 15.15-17.00

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Timo Koski

Titel: Om Warings fördelning

Sammanfattning: Seminariet inleds med en genomgång av Schuberts och Glänzels dynamiska cellmodell från år 1984. Under vissa förutsättningar visar det sig att jämvikstlösningen till modellen ges av Warings fördelningsfamilj. Denna familj av fördelningar introducerades och namngavs av J.O. Irwin år 1955. Irwin var intresserad av empiriska fördelningar i biologi och medicin med en mycket lång svans. I själva verket uppför sig svansen av en Waringfördelning enligt en potenslag. Den välkända Yulefördelningen tillhör familjen. Warings fördelningsfamilj ges därefter en karakterisering genom en speciell form av trunkerade betingade fördelningar och väntevärden. Till sist diskuteras en tolkning av Schubert och Glänzel, som har en aktuell tillämpning i RUT 2.

Till seminarielistan
To the list of seminars

Sidansvarig: Filip Lindskog
Uppdaterad: 28/02-2008