KTH Matematik  


Matematisk Statistik

Tid: 9 juni 2008 kl 15.15-17.00 .

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Ulf Sandström, ISAK/Linköpings universitet och Industriell dynamik/Kungl Tekniska Högskolan

Titel: Waring distributioner: tillämpningar på svenska universitet och institutioner.

Sammanfattning: Seminariet kommer att behandla ett internt KTH-projekt där Waringmetoden används för att undersöka författarproduktiviteten på institutionsnivå. Därutöver visas tillvägagångssättet för den tillämpning av metoden som används på svenska universitet under perioden 2003-2006.

Rekommenderad läsning: Sandström & Sandstöm: Resurser för citeringar. Högskoleverkets rapport 2008:18R. Finns att hämta här.

Till seminarielistan
To the list of seminars

Sidansvarig: Filip Lindskog
Uppdaterad: 28/02-2008