KTH Matematik  


Matematisk Statistik

Tid: 22 september 2008 kl 15.15-17.00 .

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Professor emeritus Lars Holst, Matematisk statistik, KTH.

Titel: Om rekord och inbäddning i Poissonprocesser.

Sammanfattning: I en följd av oberoende likafördelade kontinuerliga stokastiska variabler räknas antalet rekord-rekord, rekord-ickerekord-rekord, etc. Genom inbäddning i en märkt Poissonprocess visas med minimala kalkyler att antalen är Poissonfördelade och oberoende.

Till seminarielistan
To the list of seminars

Sidansvarig: Filip Lindskog
Uppdaterad: 28/02-2008