KTH Matematik  


Matematisk Statistik

Tid: 23 februari 2009 kl 15.15-16.00

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Helena Nilsson

Titel: Utveckling av portföljstrategier baserade på svagt kointegrerade finansiellla instrument med AdaBoosting. (Examensarbete - Master thesis)

Sammanfattning: Finansanalytiker försöker ständigt hitta nya modeller och handelsstrategier för att öka sin avkastning. På senare år har teorier som bygger på mean-reverting tekniker blivit populära och speciellt pairs trading. Efterhand blir dessa modeller kända och välanvända och då minskar avkastningen och de blir allt svårare att bemästra. För att motverka detta tvingas man därför att utveckla mer avancerade strategier som kan kombinera och använda sig av andra egenskaper hos spreaden, utöver mean-reverting, för att hitta en handelsstrategi som ger stabila out-of-sample resultat.

Detta examensarbete undersöker hur man med hjälp av AdaBoost algoritmen kan skapa portföljer med stabil avkastning. Rapporten beskriver hur klassificeringsalgoritmen AdaBoost görs om till en optimeringsalgoritm som genom att kombinera flera olika egenskaper hos spreaden effektivt kan ta fram en optimal handelsstrategi. I rapporten görs en kortfattad presentation av AdaBoosten algoritmen för att sedan beskriva implementeringen av algoritmen med hänsyn till valda handelssignaler. Tillslut tränas och testat handelsstrategin på undersökta aktieindex och resultatet presenteras. För den undersökta perioden uppvisar handelsstrategin ett positivt riskjusterat resultat.

The full report (pdf)

Till seminarielistan
To the list of seminars

Sidansvarig: Filip Lindskog
Uppdaterad: 28/02-2008