KTH Matematik  


Matematisk Statistik

Tid: 31 augusti 2009 kl 15.15-16.00

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: David Karlgren

Titel: Random testing of a market place system. Simulation of a market place (Examensarbete – Master thesis)

Abstract

Ett börssystem är ett stort och komplext mjukvarusystem, vilket medför svårigheter då systemet ska testas i sin helhet. Systemens funktioner är omfattande, teoretiskt är antalet möjliga kombinationer av scenarion oändligt.

Det finns ett flertal strategier då man vill utföra tester på komplexa system med hänsyn till kravspecifikationen. Vanliga metoder för ändamålet är statiska tester och automatiserade tester.

En strategi för att exponera lågfrekventa buggar och kritiska buggar, vilka kan leda till att systemet kraschar, är Randomtester som visat sig vara ett mycket användbart vertyg. Randomtester är som mest effektiva då en relevant indatadomän är definierad för testerna samt att resultaten av testerna analyseras noggrant, vanligtvis med hjälp av ett orakel.

För att erhålla en tillförlitlig indatadomän krävs omfattande statistiska analyser av historiska ursprungsdata. Analysen belyser under vilka förhållanden mjukvaran är som mest aktiv.

Handeln på aktiemarknaden har ökat exponentiellt de senaste åren, med avseende på antalet lagda ordrar på marknadsplatserna. En avgörande orsak till trenden är att antalet börser har ökat generellt och att de elektroniska börserna har ökat i synnerhet. Att handla på börsen har blivit enklare i takt med att tillgängligheten har ökat. Aktörerna på marknaden kan med enkla medel följa handelsmönster och exekvera ordrar högfrekvent om aktiekursen fluktuerar. Den ökade närvaron på elektroniska börser ställer stora krav på mjukvarutillverkaren av börssystemen. En nödvändighet för att dagens system ska vara konkurrenskraftiga är att de kan hantera ett stort antal ordrar under ett kort tidsintervall på ett snabbt, stabilt och korrekt sätt utan att systemet kraschar. De ekonomiska konsekvenserna av en systemkrasch kan bli mycket omfattande, dels direkt och dels indirekt genom minskat förtroende och färre nytecknade kunder som använder sig av börssystemet.

The full report (pdf)

Till seminarielistan
To the list of seminars

Sidansvarig: Filip Lindskog
Uppdaterad: 25/02-2009