KTH Matematik  


Matematisk Statistik

Tid: 23 november 2009 kl 15.15-16.15

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Lars Holst

Titel: Några rekordproblem

Abstract

I en stor population är varje individ antingen bättre eller sämre än andra. Individer dras i slumpmässig ordning och jämförs med de tidigare dragna. Ett rekord sker om en uttagen är bättre än alla tidigare. Betrakta alla delföljder av oavbrutna rekord. Hur många finns i medeltal? Vad är sannolikheten att ingen sådan finns? Vad är sannolikheten att exakt en sådan finns?

Till seminarielistan
To the list of seminars

Sidansvarig: Filip Lindskog
Uppdaterad: 25/02-2009