KTH Matematik  


Matematisk Statistik

Tid: 8 november 2010 kl 15.15-17.00

Plats : Seminarierummet 3721, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Svante Linusson

Titel: Brister och möjliga förbättringar i det svenska valsystemet

Abstract

Matematiken bakom det svenska valsystemet fick stor betydelse och uppmärksamhet vid årets val till riksdagen. Jag kommer att kort beskriva lite allmänt om de problem som finns med att fördela platser proportionellt i en vald församling, som t.ex. Alabamaparadoxen och Arrows diktatorsats samt förklara varför jag som matematiker tycker att uddatalsmetoden är bäst. Grunden i det svenska systemet är uddatalsmetoden, men med ett antal tillägg som till exempel valkretsindelningen för att garantera regional spridning av mandaten. Vad skulle man kunna förbättra och vilka problem måste man acceptera? Jag har fått många email med entusiastiska förslag från matematiker till helt nya mandatfördelningssystem. Förhoppningsvis hinner vi avsluta med att diskutera några av dessa.

Till seminarielistan
To the list of seminars

Sidansvarig: Filip Lindskog
Uppdaterad: 25/02-2009