KTH Matematik  


Matematisk Statistik

Tid: 13 december 2010 kl 15.15-17.00.

Plats : Seminarierummet 3721, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25. (observera dagen och lokalen), Karta!

Föredragshållare: Martin Groth, Brummer & Partners

Titel: Räntemodellering efter den finansiella krisen.

Abstract

Klassisk räntemodellering förutsätter att prediktion av forwardräntor och diskontering av framtida kassaflöden sker utifrån samma unika yieldkurva. Innan den finansiella krisen valde marknaden sonika att ignorera skillnaderna i likviditet mellan olika ränteklasser, vilket tydligt syntes återspeglades i avsaknaden av spread mellan LIBOR/EURIBOR och motsvarande overnight-ränta. Under den finansiella krisen blev det uppenbart att det i en stressad marknad är en väldig skillnad på att låna ut pengar till en annan bank för en dag eller för 6 månader. Som en konsekvens segmenterades räntemarknaden, spreads uppstod mellan upplåningskurvor med olika horisonter och marknadspraksisen gick mot collateralization och diskontering på overnightränta. Med olika prediktions och diskonteringskurvor fallerar den klassiska ränteteorin och senare forskning har fokuserat på att överbrygga problemen med multipla kurvor. Problemställningen diskuteras ur en praktikers synsätt med referenser till hur forskningen angripit frågan.

Till seminarielistan
To the list of seminars

Sidansvarig: Filip Lindskog
Uppdaterad: 25/02-2009