KTH Matematik  


Matematisk Statistik

Tid: 17 januari 2011 kl 15.15-17.00.

Plats : Seminarierummet 3721, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25. (observera dagen och lokalen), Karta!

Föredragshållare: Professor emeritus Lars Holst, Matematisk statistik, KTH

Titel: Om Eulers gamma, Gamma och π2/6

Abstract

Med sannolikhetsteori, speciellt exponentialfördelningens minneslöshet, visas några klassiska resultat sammanhängande med Gammafunktionen, som delvis går tillbaks till Euler.

Till seminarielistan
To the list of seminars

Sidansvarig: Filip Lindskog
Uppdaterad: 25/02-2009