KTH Matematik  


Matematisk Statistik

Tid: 6 febuari 2012 kl 15.15-16.00.

Seminarierummet 3721, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Professor emeritus Lars Holst, Matematisk statistik, KTH

Titel: Om Bernoulliföljder för rekord

Abstract: I en följd av slumptal indikeras rekorden, dvs slumptal större än de tidigare, med ettor. Hur många gånger finns två ettor i följd? Genom inbäddning i märkta Poissonprocesser studeras sådana problem.

Till seminarielistan
To the list of seminars

Sidansvarig: Filip Lindskog
Uppdaterad: 25/02-2009