KTH Matematik  


Matematisk Statistik

Tid: 23 april 2012 kl 15.15-16.00.

Seminarierummet 3721, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Professor Göran Högnäs, Åbo Akademi University

Titel: On some stochastic competition models

Abstract Full abstract

Till seminarielistan
To the list of seminars

Sidansvarig: Filip Lindskog
Uppdaterad: 25/02-2009