KTH Matematik  


Matematisk Statistik

Tid: 3 september 2012 kl 1515-1600.

Seminarierummet 3721, Institutionen för Matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Professor emeritus Lars Holst, Matematisk statistik, KTH

Titel: Om runs i Bernoulli-följder

Abstract Utgående från artikeln “Slumpen är slumpmässigare än du tror” med följdfrågan “Vilken av tabellerna visar slumptal?” i Ny Teknik 28 mars 2012 undersöks fördelningen för den längsta oavbrutna delföljden av enbart nollor eller enbart ettor i en Bernoulli-sekvens.

Till seminarielistan
To the list of seminars

Sidansvarig: Filip Lindskog
Uppdaterad: 25/02-2009