KTH Matematik  


Matematisk Statistik

Tid: 22 augusti 2016 kl 10.15-10.45.

Seminarierummet 3418, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedtsvägen 25, plan 4. Karta!

Föredragshållare: Max Klingmann Rönnqvist (Master Thesis)

Titel: Numerical Instability of Particle Learning: a Case Study

Till seminarielistan
To the list of seminars

Sidansvarig: Filip Lindskog
Uppdaterad: 25/02-2009