KTH Matematik  


Matematisk Statistik

Tid: 22 augusti 2016 kl 10.45-11.15.

Seminarierummet 3418, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedtsvägen 25, plan 4. Karta!

Föredragshållare: Polina Vasiljeva (Master Thesis)

Titel: Combining Unsupervised and Supervised Statistical Learning Methods for Currency Exchange Rate Forecasting

Till seminarielistan
To the list of seminars

Sidansvarig: Filip Lindskog
Uppdaterad: 25/02-2009