KTH Matematik  


Matematisk Statistik

Tid: 15 januari 2018 kl 15.00-16.00.

Seminarierummet F11, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedtsvägen 22.

Föredragshållare: Alexandre Chotard, KTH

Titel: Verifiable conditions for irreducibility and aperiodicity of a Markov chain through the deterministic control model

Abstract

Available here.

Till seminarielistan
To the list of seminars

Sidansvarig: Jimmy Olsson
Uppdaterad: 11/12-2017