KTH

Jag håller seminarium måndagen den 11 mars kl 15.15 -- 17.00 i seminarierum 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedtsvägen 25, plan 7: Om stabila fördelningar

Sammanfattning: Fördelningar med tunga svansar är intressanta ur teoretisk synpunkt, men det finns också viktiga tillämpningar av sådana inom bl.a. fysik och ekonomi. En någorlunda hanterbar klass av dylika är de s.k. stabila fördelningarna. I några seminarier av allmänbildningskaraktär skall jag behandla sådana.

VÄLKOMNA
Lars Holst