KTH

Jag håller seminarium måndagen den 18 mars kl 15.15 -- 17.00 i seminarierum 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedtsvägen 25, plan 7: Om stabila fördelningar (fortsättning från seminariet den 11 mars)

Sammanfattning: Fördelningar med tunga svansar är intressanta ur teoretisk synpunkt, men det finns också viktiga tillämpningar av sådana inom bl.a. fysik och ekonomi. En någorlunda hanterbar klass av dylika är de s.k. stabila fördelningarna. I några seminarier av allmänbildningskaraktär skall jag behandla sådana.

VÄLKOMNA
Lars Holst