KTH

Jag håller seminarium måndagen den 15 april kl 15.15 - 17.00 i seminarierum 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedtsvägen 25, plan 7:

Om stabila fördelningar (fortsättning)

Sammanfattning: Betrakta summor av oberoende positiva stokastiska variabler från en och samma fördelning med "tung" svans. Med Taubersatser för Laplacetransformer visas konvergens mot maximalt skeva stabila fördelningar. Seminariet är en oberoende fortsättning på två tidigare seminarier, vid vilka några specialfall studerades genom explicita kalkyler.

VÄLKOMNA
Lars Holst