KTH"

Tid: 21 april 1997 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Esa Nummelin, Helsingfors Universitet - Publikationer (kräver tillgång till MathSciNet)

Titel: Equilibria and large deviations for random exchange economies

Sammanfattning: Meddelas senare

Till seminarielistan
To the list of seminars