KTH"

Tid: 6 oktober 1997 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Lars Holst , Matematisk statistik, KTH. (Publikationslista)

Titel: Stabila fördelningar och Laplacetransformer (forts från 8 september och 22 september 1997)

Sammanfattning: Konvergens av normerade summor av oberoende stokastiska variabler, alla med en och samma sannolikhetsfördelning, studeras på ett delvis nytt sätt med Laplacetransformer, Taubersatser och långsamt varierande funktioner.

Seminariet är av "allmänbildningskaraktär" och en fortsättning av seminarierna den 8 och 22 september.
Fallen =1 ("Cauchy") och =2 ("Gauss") behandlas.

Seminariet grundar sig på ett gemensamt arbete av Lennart Bondesson och Lars Holst.

Till seminarielistan
To the list of seminars