KTH"

Tid: 27 oktober 1997 kl 1515-1600

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Lina Bertling

Titel: Driftsäkerhetsanalys vid kravverifiering, speciellt för stridsvagn 122 (Examensarbete)

Sammanfattning: Examensarbetet består av två huvudmoment: generell del där matematisk bakgrund till verifiering av driftsäkerhetskrav studeras och specifik del där driftsäkerhetskrav ställda på stridsvagn 122 analyseras och verifieringsmetoder utvärderas. Stridsvagn 122 ingår i ett anskaffningsuppdrag till svenska armén av stridsvagnssystem av typ Leopard 2 vilka är utvecklade i Tyskland.

Typiska frågeställningar vid driftsäkerhetsanalys och kravverifiering identifieras och analyseras. T.ex. antagande om exponentialfördelad felfördelning som kan verifieras med Kolmogorov-Smirnov-test, chi-2-metod eller TTT-plott. Olika begrepp för tillförlitlighet studeras i standarder och i fallstudier av tidigare projekt. För stridsvagn 122 beskrivs metoder för att bestämma och verifiera funktionssäkerhetskravet på MTBF (mean time between failures). En algoritm för att verifiera krav på MTBF presenteras där justering för driftprofilsavvikelse från planerad driftprofil kan göras.

Till seminarielistan
To the list of seminars