KTH"

Tid: 10 november 1997 kl 1615-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Lars Holst , Matematisk statistik, KTH. (Publikationslista)

Titel: Ruinproblemet och variationsområde för Brownsk rörelse

Sammanfattning: En enkel slumpvandring på heltalen stoppas då ett intervall med ett givet antal punkter besökts. När och var stoppas den? Analoga frågor kan ställas för Brownsk rörelse.

Vid några kommande seminarier behandlas sådana problem med elementära metoder grundade på ruinproblemet. Detta genomgås vid första tillfället.

Till seminarielistan
To the list of seminars