KTH"

Tid: 10 november 1997 kl 1515-1600

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Stefan Kloss

Titel: Approximations for an occupancy problem (Examensarbete)

Sammanfattning: Par av bollar (en svart och en vit) kastas i lådor och vi betraktar antalet lådor som inte har bollar av båda färgerna. Från beläggningsproblemet fås en stokastisk variabel som kan skrivas som en summa av identiskt fördelade och negativt korrelerade indikatorvariabler. Den exakta fördelningen härleds och jämförs numeriskt med binomial- och Poissonfördelningarna. Teoretiska gränser för approximationsfelet diskuteras även.

Till seminarielistan
To the list of seminars