KTH"

Tid: 24 november 1997 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Arrangeras i samarbete med Centrum för säkerhetsforskning

Föredragshållare: Daniel Thorburn, Statistiska Institutionen, Stockholms Universitet. Publikationslista.

Titel: Bayesiansk statistik - en introduktion.

Sammanfattning: Nyckelord: Subjektiva sannolikheter, apriori-aposteriori-samband, beslutsteori, kombination av experter och data, tillämpningar inom några olika områden bl a risk- och säkerhetsbedömningar, dimensioneringsproblem samt urvalsundersökningar.

Till seminarielistan
To the list of seminars