KTH"

Tid: 9 mars 1998 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Lars Holst, Matematisk statistik, KTH. (Publikationslista)

Titel: Ruinproblemet och variationsområde för Brownsk rörelse (fortsättning från 10 november, 1 december och 19 januari)

Sammanfattning: En enkel slumpvandring på heltalen stoppas då ett intervall med ett givet antal punkter besökts. När och var stoppas den? Analoga frågor kan ställas för Brownsk rörelse.

Vid några seminarier har sådana problem behandlats med elementära metoder grundade på ruinproblemet.

Tiden tills en Brownsk rörelses variationsvidd når en given nivå studeras. Explicita uttryck för fördelningen härleds genom invertering av motsvarande Laplace-transform.

Till seminarielistan
To the list of seminars