KTH"

Tid: 24 april 1998 kl 1615-1700 (Obs dagen!)

Plats : Seminarierummet 3721 (Obs platsen!), Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Petra Nitell (Examensarbete)

Titel: Tillgänglighetsanalys for Stockholms elnät

Sammanfattning: Detta examensarbete utgörs av en tillgänglighetsanalys på Stockholms eldistributionsnät. Analysen är gjord på matningen från en stamstation (220 kV) ned till två lågspänningskunder (0.4 kV). De två kundernas matning skiljer sig på 11 kV- och 0.4 kV-nivå. Den ena kunden matas från ett nyare och mer komplext 0.4 kV-nät än den andra kunden. Otillgänglighet och bortfallsfrekvens för matning till de två lågspänningskunderna har beräknats och resultatskillnader har analyserats.

Till seminarielistan
To the list of seminars