KTH"

Tid: 27 april 1998 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Timo Koski, Matematisk statistik, Kungliga Tekniska Högskolan. (Publikationslista)

Titel: Kingmans representationssats

Sammanfattning: I detta seminarium presenteras ett enkelt specialfall av Kingmans representationssats. Denna genomgång bygger på en välkänd härledning av Ewens formel först utifrån Hoppes urna och sedan utifrån Poisson-Dirichlet-måttet. Vi diskuterar signifikansen av Kingmans sats i den Bayesianska inlärningsteorin.

Till seminarielistan
To the list of seminars