KTH"

Tid: 29 maj 1998 kl 0900-0945 (Observera dagen och tiden!)

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Claes-Erik Rydberg:

Titel: Prissättning av caplets: Analytisk och empirisk jämförelse av olika modeller för räntan. (Examensarbete)


Till seminarielistan
To the list of seminars