KTH"

Tid: 10 juni 1998 kl 1015-1100 (Observera dagen och tiden!)

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Yann Ollivier och Cédric Schwartzler

Titel: Nettointäkter av automatspel - påverkan av spelbeteendet och den teoretiska utdelningen. (Examensarbete)

Sammanfattning:

Examensarbetet behandlar modeller för två olika typer av Svenska Spels automatspel. Modellerna tar hänsyn till spelarens beteende. Syftet är att förklara den nettointäkt Svenska Spel har, samt prediktera nettointäktens förändring med ändrade spelregler.

Till seminarielistan
To the list of seminars